สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล


 

 

            เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ มูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิฯ คือ พล.อ.อ.วีระวุธ ลวเปารยะ นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน มูลนิธิ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานถวายพระพรฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร