สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

หลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่


 

 

            เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับ  Nona Club และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้จัดโครงการ CLEAN PROJECT ๖๐ ปี เยาวชนร่วมใจ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่ ขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม      พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย นพ.พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวรายงาน   จากนั้นเป็นพิธีมอบป้าย "ไม่นะเหล้าบุหรี่" ให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นประธาน  เยี่ยมชมบูธเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ไร้แอลกฮอล์ (Alternative drink) ที่นักเรียนได้คิดค้นขึ้น