สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์  

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์  


   วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบำเพ็ญบุญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  


   ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธี กล่าวคำอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยายณมิตรแจ็ค  สเป็นส์,กัลยาณมิตรอุดมลักษณ์  สเป็นส์,กัลยาณมิตรลินดา สติวเวิร์ท เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์  


   ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  โดยมีกัลยาณมิตรอุไรวรรณ  เบิร์ด,กัลยาณมิตรราตี  โนบล๊อก,กัลยาณมิตร               ชัยมงคล  อัมมรินทร์นาวา เป็นประธาน จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายฟลอริดา  พร้อมทั้งสาธุชนก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญบุญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   และได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตนสูตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย