สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา

 

    

 

              วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนขึ้น โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในภาคบ่าย เหล่ากัลยาณมิตรได้นำผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝนมาอธิษฐานจิต หลังจากนั้นริ้วขบวนเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานทอดผ้าป่า ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ทุกคนต่างปลื้มใจในงานบุญวันนี้กันถ้วนหน้า

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร