สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี เมืองบูโรส


 

 

            ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชาวเมืองบูโรส ทั้งชาวไทยและชาวสวีเดน ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ภาคสาย พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ ภาคบ่าย แห่เทียนพรรษา และร่วมกันสวดมนต์ จากนั้นถวายผ้าไตรจีวร เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และทอดผ้าป่าสามัคคีตามลำดับ เสร็จพิธีแล้วถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร