สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายเทียนพรรษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป

 

 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป ประเทศไต้หวัน จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษาวิสุทธิ์ ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ภาคบ่าย มีพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา  วิสุทธิ์ และถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน สร้างความปีติแก่ผู้ร่วมงานเป็นอันมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร