สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาฮ่องกงจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนาฮ่องกงจัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคุณวิชัย วราศิริกุล ท่านกงสุลใหญ่ มาเป็นประธานในพิธี ภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีอาทิตย์ต้นเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร