สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาเถาหยวน ไต้หวัน จัดพิธีบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว


           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๔๙ วัดภาวนาเถาหยวนจัดพิธีบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันนี้สาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยกฐินจักรพรรดิ และร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชธรรมทายาทไต้หวันที่จะมีขึ้นในวันที่  ๒๗  สิงหาคมนี้   

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร