สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ณ วัดภาวนาเดนเวอร์

พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ณ วัดภาวนาเดนเวอร์


วัดภาวนาเดนเวอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2559

      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูภาวนานันทวิเทศ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยามิตรวรรณพิมล กราส และกัลยาณมิตรการันต์ แช่มสกุล นำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรทิชากร แอลพอล นำกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่าย ประธานทอดผ้าป่า ประธานรอง และคณะเจ้าภาพ ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นพระครูภาวนานันทวิเทศ ประธานสงฆ์  นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่  ประธานเอกทอดผ้าป่าบริวารกฐิน คือ กัลยาณมิตรเควิน แจ็คสัน และกัลยาณมิตรสายสุนีย์ แจ็คสัน    จะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐิน  ส่วนพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม  มีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์เอนก   อิ่มพิทักษ์ กัลยาณมิตรณัฐวสา อิ่มพิทักษ์ และกัลยาณมิตรจุฑาทิพย์ อิ่มพิทักษ์ นำกล่าวคำถวาย


     จากนั้นคณะประธานและสาธุชนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์  และในโอกาสนี้พระครูภาวนานันทวิเทศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่สาธุชนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีด้วย