สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน อังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระในเวลาธรรมกายซึ่งตรงกับเวลา      ๐๓.๓๐ น. จากนั้น ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุและสามเณรใหม่จำนวน ๑๒ รูป รับมอบผ้ากฐินประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จากพระอาจารย์ และปฐมนิเทศนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ซึ่งปีนี้เปิดเรียนเป็นปีที่ ๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร