สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง มาเลเซีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

 

       

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังจัดงานบุญบูชาข้าวพระ และอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาคบ่าย มีพิธีหล่อเทียนพรรษา จากนั้นก็ได้ร่วมกันไปปล่อยปลา กัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวจีนได้ชักชวนบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมงานบุญด้วย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร