สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการค่ายพุทธบุตร

 

 

            เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมกับงานอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง วัดพระธรรมกาย จัดอบรมเยาวชน "โครงการค่ายพุทธบุตร" ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๔๖ คน นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม รวมทั้งได้ฝึกคุณธรรมผ่านฐานกิจกรรม วินัย เคารพ และอดทน การอบรมต่อเนื่องให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่  ๒-๓ จัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร