สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายฟลอริดา

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายฟลอริดา


     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็น และประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายทิพยบุฟผามาลา คือ กัลยาณมิตรติ๋ม  เวปเตอร์,กัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมณ์ และกัลยาณมิตรทองสาย  ราชพงษ์ จากนั้นคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้สักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกไม้และจุดโคมประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


   ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายเครื่องอุปกรณ์กันหนาวแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรจารุวรรณ  ประเสริฐธรรม  จากนั้นคณะประธานและสาธุชนทุกท่านได้ถวายอุปกรณ์กันหนาวแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี