สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปทุมธานี จัดงานถวายองค์ราชาและราชินี คู่บารมีแผ่นดิน

 

 

           วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปทุมธานี จัดงานเสริมสร้างศักยภาพและรวมพลังองค์กรสตรี ถวายองค์ราชาและราชินี คู่บารมีแผ่นดิน ที่วัดพระธรรมกาย โดยมีตัวแทนสตรีจังหวัดปทุมธานีหลายร้อยคน จากทั้ง ๗ อำเภอเข้าร่วมงาน  คุณฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.ปทุมธานี กล่าวรายงาน นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้โอวาทและเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรชัย จากนั้นผู้ร่วมงานร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร