สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีค่ะ


       ในทุก ๆ วัน ณ มหารัตนวิหารคด จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ วัดพระธรรมกาย พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อมาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกัน ซึ่งนับเป็นความตั้งใจที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่อง


        และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ ต่างกล่าวว่า จากการที่ได้เดินทางมาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวันทำให้มีความสุขมาก ใจเย็นขึ้น ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมาก และที่สำคัญทำให้ครอบครัวมีความสุขค่ะ