สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์


    วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระราชภาวนาจารย์


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ อาราธนาศีล 5 และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรศรัณยา มหามงคล และกัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายพานพุ่ม พานดอกไม้และเปิดกรวยสักการะพระราชภาวนาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 76 ปี จากนั้นทุกท่านร่วมกันถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่คณะสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวสี และกัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้