สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

จ.ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


  จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   


       ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธี​มอบ​โล่​เกียรติ​คุณ​สถาน​ศึกษา​สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร​ และ​อบรม​ workshop​ ความดีสากล​ ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  คณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังความดี โดยร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ด้วยการการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ