สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๐ วัดจ.ราชบุรี


 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี จัดพิธีถวาย  มหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๐ วัด  ครั้งที่ ๒ และพิธีทอดผ้าป่าโดยมีพระครูสุนทรธนาภิรักษ์ เจ้าอาวาส วัดจันทคาม เป็นประธานสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมและร่วมกันปล่อยโค ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทาน  มีสาธุชนมาร่วมงานครั้งนี้กว่า ๒๐๐ คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร