สรุปข่าวประจำวัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตักบาตรพระพระ 99 รูป

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตักบาตรพระพระ 99 รูป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตักบาตรพระพระ 99 รูป


    ชมรมพุทธศาสตร์และวัตนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดตักบาตรพระพระ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

   ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชมรมพุทธศาสตร์และวัตนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดตักบาตรพระพระ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาทรปริยัติกิจ เลขานุการเจ้าคณะเขตบางกะปิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งรองศาสตราจาร์อติ      ไทยยานันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธฯ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
 

     สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาร่วมตักบาตรกว่า 1,000 คน ซึ่งกิจกรรมงานบุญนี้ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธบริษัท 4 ได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมาร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ด้วยการมาถวายทาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ภาพแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นด้วยสองมือของทุกคนในวันนี้ จะยังความเลื่อมใสศรัทธาและน้อมนำใจของทุกคน ที่ได้พบเห็นให้หันกลับมาร่วมกันทำความดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นเหตุให้ในอนาคต จะสามารถพลิกฟื้นทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทยให้กลายมาเป็น แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร