สรุปข่าวประจำวัน : วัดพระธรรมกายจอร์เจีย พิธีถวายคิลานเภสัช

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย พิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย พิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พิธีถวายคิลานเภสัช


     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัย กัลยาณมิตรภัทรา กัลยาณมิตรวินน์ เมฆพงษ์สาธร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนันธนา บุญเถลิงศักดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


   ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เทศนาเรื่องต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี และการสร้างบารมีพระอัญญาโกณฑัญญะ ก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร