สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


   สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูน จันทะวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


    ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ได้นำกล่าวคำถวาย  และในโอกาสนี้พระอาจารย์บรรจง สักกะธัมโม ได้แสดงธรรมเรื่อง “บุคคลที่ประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายตอบ” จะมีอันตรายคือ จะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส จากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายด้วยอาวุธหรือภัยธรรมชาติ ดังนั้นเรื่องไหนที่เราไม่รู้จริงก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเอง และทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับบุคคลที่เขาไม่รู้ อธิบายให้เขาได้รู้และเข้าใจเพื่อปิดนรกเปิดทางสวรรค์ให้กับพวกเขา