สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมเยาวชนพัฒนาเข็มแข็ง จ. ปทุมธานี


 

            เมื่อวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเข้มแข็ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๑ สถานศึกษา กว่า ๑,๐๐๐ คน ที่เดินทางมาเป็นอาสาสมัครพิเศษ และร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ในวันครูธรรมกาย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน  ที่ผ่านมา และในวันที่ ๘-๑๐ กันยายน เยาวชนเหล่านี้ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนพัฒนาเข้มแข็ง ที่ชมรม      พุทธศาสตร์สากลฯ  มีกิจกรรมฝึกทักษะในการดำเนินชีวิต เรียนรู้มารยาทในการกราบไหว้พระสงฆ์ และขัดวิมาน รวมทั้งร่วมกันปฏิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิต

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร