สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่า เด็กดี V-STAR Japan


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยกัลยาณมิตรจันที กันธะอุดม และ กัลยาณมิตรพิญาภรณ์ เหมศิริ  นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรธนิดา โคอิเคะ และ กัลยาณมิตรสุกัญญา รานไพร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรจันทร์จิรา           โนโมโตะ  และกัลยาณมิตรเทราโกะ อิจิม่า นำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรโทโมมิ โมริคาว่า และกัลยาณมิตรประนอม เอมพิน นำกล่าวคำอธิฐานจิตก่อนตักบาตร จากนั้นทุกท่านได้ร่วมตักบาตรเพื่อต้อนรับปีใหม่และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


       ส่วนภาคสายเป็นพิธีอัญเชิญบรมธาตุมณีจักรพรรดิ์ รัตนมณีโชติรส และทิพยมาลาบุปผาสวรรค์เพื่อบูชาข้าวพระ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้บูชาธรรมคณะสงฆ์ โดยกัลยาณมิตรสมัชญา โดอิ และ กัลยาณมิตรลัดดาวรรณ สิงห์คำ นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานปีใหม่ โดยกัลยาณมิตรอำพร อิมาอิ และ กัลยาณมิตรบังอร ยานากาว่า นำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรจรรยา คุวาบาร่า และ กัลยาณมิตรเทราโกะ   อิจิม่า นำกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า เด็กดี V-STAR Japan นำโดยเด็กหญิงคะนะโก คุโบโนะ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า  ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร โดยกัลยาณมิตรเจน จันทวีสมบูรณ์ และ กัลยาณมิตรอริยา จันทวีสมบูรณ์ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระผู้ปราบมาร พร้อมทั้งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จำนวน 9 จบค่ะ