สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เตรียมสอบนักธรรมตรีของพระภิกษุ อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี


 

 

            เมื่อวันที่ ๑๑ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  กองพระปริยัติ สำนักการศึกษา จัดอบรมเตรียมตัวก่อนสอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ ภายในอำเภอคลองหลวง จำนวน ๔ วัด ประกอบด้วย วัดกลางคลองสาม วัดเกิดกลางอุดม วัดบางขัน และวัดพระธรรมกาย จำนวนกว่า ๓๐๐ รูป การอบรมจัดขึ้นที่อาคารพิมานศึกษาเพื่อการหลุดพ้น โดยการสอบจะมีขึ้นในวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคมนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร