สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรม "The Middle Way " Meditation Retreat # ๓

 

 

 

สำหรับชาวต่างประเทศ  จ.เชียงใหม่
        เมื่อวันที่  ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙    สวนเพชรแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรม "The  Middle  Way" Meditation  Retreat # ๓ ให้กับชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย ตามวิถีพุทธ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย บนภูเขาสูงที่มีทัศนียภาพงดงาม ทุกท่านต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี และรู้สึกประทับใจมากที่ได้มาร่วมโครงการ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร