สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวคริสต์ อิสลาม เยี่ยมวัดพุทธที่เยอรมนี

 


           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (วันครูวิชชาธรรมกาย) ในช่วงเวลา ๑๙.๓๐ น. มีคณะเพื่อนบ้านต่างศาสนิก ทั้งคริสต์ อิสลาม ในเมืองราวฮาร์ม กว่า ๕๐ ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชม  วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต  โดยมีพระมหาประสาร วชิรโย ผู้แทน เจ้าอาวาส รวมทั้งคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันในเรื่องการทำความดีเพื่อตนเองและสังคม และยังได้ฝึกสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์อีกด้วย  การเยี่ยมชมครั้งนี้สร้างความเข้าใจอันดีแก่เพื่อนต่างศาสนิกทุกท่าน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร