สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.จัดงานบุญ108 ปีคุณยายอาจารย์ฯ

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.จัดงานบุญ 108 ปีคุณยายอาจารย์ฯ


   วัดพระธรรมกายดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 108 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


    ภายในงานพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ  เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 พระองค์ จำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารและตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสวดพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 108 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย  เป็นประธานสงฆ์ ส่วน กัลยาณมิตรพัชรี ศรีรัตนาภิรมย์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย/ กัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม เป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปคุณยายอาจารย์ฯ / กัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์ และ กัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์  เป็นประธานในพิธีสักการะคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยดอกไม้  อีกทั้งผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานก็ได้น้อมนำดอกไม้สักการะคุณยายอาจารย์ฯอีกด้วย


       จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสุริสา กัลยารมิตรพัฒนพงศ์ พุ่มทิม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ฟังบรรยายธรรม และติวธรรมศึกษา วิชากระทู้ธรรม จากพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย อีกด้วย