สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้


       สำหรับบรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายสวดให้ครบ 20,000,333 จบ และจากการสอบถามผู้ที่มารวมสวดมนต์ ต่างกล่าวว่า ตั้งใจมารวมสวดมนต์เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับลูกหลานทุกๆ คน เพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมี ให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงาม ให้ได้รู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิต รู้เรื่องกฎแห่งกรรม จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แล้วก็ดำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในโลกใบนี้