สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอัจริยา วอทเตร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรจักรกฤช ศรีอุทิศ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายโคมมาฆะประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสุทัสนา ศรีอุทิศ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะ