สรุปข่าวประจำวัน : ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ล้านบาท


      ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พร้อมด้วยพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เป็นผู้แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบเงินปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน               2 ล้านบาท โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเงินผ่านเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกจำนวนหนึ่งด้วย

       พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีความห่วงใยพระภิกษุ สามเณรและผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จึงได้บริจาคปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟู ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ไม่เน้นการบริจาคสิ่งของ เพราะคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการแล้ว

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร