สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยายธรรมให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ญี่ปุ่น

 


          เมื่อวันที่ ๖-๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กัลยาณมิตร Kumita Ran ได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดภาวนาโอซาก้า ไปร่วมกิจกรรมที่วัดญี่ปุ่น สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสและผู้สนใจ และไปบรรยายธรรมที่โรงเรียนระดับมัธยมปลายที่คาโคชิมะ ให้กับผู้ปกครอง และคณะครู นักเรียน เพื่อการพัฒนาเยาวชน ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์เป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร