สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชอุบาสิกาแก้วรุ่นแรก ที่เยอรมนี

 


             เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพุทธสตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี จัดบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นแรก โดยมีพระอาจารย์ทวีวงษ์ วชิรวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธสตุทท์การ์ท เป็นพระศีลาจารย์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อุบาสิกาแก้วนั่งสมาธิเจริญภาวนาผ่านรายการ DMC พร้อมๆ กับที่วัดพระธรรมกาย จากนั้น กล่าวขอลา บวช และได้อยู่ร่วมกิจกรรมงานบุญฉลองครบรอบ ๑ ปี การก่อตั้งวัดฯ จนเสร็จพิธี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร