สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชพระ ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สหรัฐอเมริกา

 

 


             ในช่วงระหว่างวันเสาร์ที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดโครงการอุปสมบท และปฏิบัติธรรม ๙ วัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีการอบรมทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร