สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมธรรมะให้แก่เยาวชน

 

 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดอบรมธรรมะแก่เยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม และการเลือกคบคน แก่นักเรียนจากโรงเรียนธรรมนิการาม โรงเรียนหนองบัว โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย โดยมี   นายสุทธิชัย เกตุรักษา นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร