สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันมาฆบูชา


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา


       โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ และกัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช นำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยปลา จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  เมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชามาฆะฤกษ์ และส่งต่อเทียนประทีปไปยังสาธุชนก่อนที่จะได้เวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร