สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดสตูล จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10

จังหวัดสตูล จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10


     จังหวัดสตูล จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


    เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ณ วัดควนกาหลง ได้จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์ โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


    โดยนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี การเสียสละ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา นั่งสมาธิ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความรัก สามัคคี ในหมู่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าวัดรักษาศีล 5