สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดงานทอดกฐิน

 


             เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หลังวันออกพรรษา ๑ วัน วัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างวัดขึ้น มีสาธุชน จำนวน ๒๔๐ คนมาร่วมงานบุญ สาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีประธานคือ ท่านกงสุลสถานทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน คุณบัญชา ยืนยงจงเจริญ ภาคบ่าย ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญ    ผ้าไตรกฐิน ประธานกฐินปีนี้ คือ กัลฯ บุญชัย เบญจรงคกุล โดยมี กัลฯ ปองบุณย์ เบญจรงคกุล เป็นผู้แทนอัญเชิญผ้าไตรกฐิน และนำกล่าวถวายผ้ากฐิน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร