สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ได้รับรางวัลสุดยอดสุขพิมาน ประจำจังหวัดปทุมธานี

 


           เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดสุขพิมานแห่งปี ๒๕๔๙ ระดับจังหวัดปทุมธานี ที่    ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด ได้มาตรฐานทั่วประเทศ     ซึ่งวัดพระธรรมกายได้รับรางวัลสุดยอดสุขพิมาน  ประจำจังหวัดปทุมธานี ประเภทสาธารณสถาน โดยมีพระอาจารย์ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกาย รับมอบรางวัลในครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร