สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวบ้านชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

ชาวบ้านชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร


  คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้นำชาวบ้านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ณ ศาลาชุมชนบ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


   คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้นำชาวบ้านชุมชนบ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาร่วมสวดมนต์หลายท่าน ซึ่งทุกท่านต่างสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยจิตที่เลื่อมใส เพราะทุกท่านรู้และเข้าใจว่าเมื่อสวดมนต์ ก็เท่ากับเราได้ทำสมาธิไปด้วย  ยิ่งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่มีความยาวใจเราก็เป็นสมาธิ สวดบ่อย ๆ              ใจเรายิ่งเป็นสมาธิบ่อย  การมาสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอคุณธรรมดี ๆ จะได้เข้ามาอยู่ในใจ ทำให้ได้รู้ทันกระแสกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนเอง และระงับลงได้ด้วยหลักธรรมตามบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่กล่าวถึงการปฏิบัติตามทางสายกลาง ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4  ข้อปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์


    นอกจากนี้ภายในงานยังมีน้อง ๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เพราะถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย