สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักเขียนอาวุโสจากหนังสือพิมพ์เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 

 

 

              เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระสนิทวงศ์  วุฑฺฒิวํโส ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๓ คน ที่เดินทางมาศึกษา และเก็บข้อมูลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนำไปประกอบการเขียนบทความ เรื่องพระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร