สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมหล่อหลอมอาสาสมัคร ช่วยงานบุญต้อนรับชาวต่างประเทศ

 


             เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ จัดอบรมหล่อหลอมอาสาสมัคร ณ C&C ซับใต้ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา มีอาสาสมัครเข้าอบรมจำนวน ๒๗ คน  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การฟังธรรม นั่งสมาธิ โดยมีวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.สุวัฒน์ อธิชนากร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้พื้นฐานในการต้อนรับชาวต่างประเทศ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร