สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการค่ายติวเตรียม ENT intensive tutor camp (ITC) ครั้งที่ ๑๓

 


             โครงการอบรมค่ายเตรียม ENT จัดโดยศูนย์คมนาคม สำนักบริการกลาง ร่วมกับ ชมรม R&DTC เพื่อสนับสนุนเด็กดี มีคุณธรรมมาช่วยงานพระพุทธศาสนา  โดยวิชาที่นำมาบรรยาย คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี จากการจัดอบรม   ที่ผ่านมา จำนวน ๑๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เป็นจำนวนมาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ ITC ๐๒-๘๓๑-๒๑๓๐-๑ หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์คมนาคม สำนักบริการกลาง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร