สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณเยี่ยมลูกพระธัมฯ ที่สวีเดน

 


           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เดินทางไปยังวัดพุทธ   โกเตนเบิร์ก ประเทศสวีเดน เพื่อเยี่ยมเยียนลูกพระธัมฯ ซึ่งพระเดชพระคุณ หลวงพ่อได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องการสั่งสมบุญอย่างถูกหลักวิชชา ยังความปลื้มปีติให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นลูกพระธัมฯ ทุกท่านได้ร่วมใจกันถวายปัจจัยบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร