สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

พิธีอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์


    คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป ร่วมด้วยศรัทธาชาวพุทธและชาวท้องถิ่น ร่วมอนุโมทนางานบวชธรรมทายาทนานาชาติ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม


       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม  พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรป รุ่นที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย 30 วัดในทวีปยุโรป                ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธา และชาวท้องถิ่น เข้าร่วมอนุโมทนาในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก


     สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปที่สนใจพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม สัมมาทิฏฐิ พุทธประวัติ ศาสนพิธี และการฝึกสมาธิ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบวชโครงการฯ จำนวน 15 รูป จาก 9 ชาติได้แก่ อังกฤษ รัสเซีย เดนมาร์ก สวีเดน ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ ลักซ์เซมเบิร์ก  เยอรมัน และไทย โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ณ ศูนย์อบรมฯ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม