สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี มอบชุดทำความสะอาดฟัน UG5

ชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี มอบชุดทำความสะอาดฟัน UG5


    ชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมให้แก่น้อง ๆ เยาวชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งและดี


     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์วัดรักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ร่วมมอบชุดทำความสะอาดฟัน UG5 เป็นของขวัญแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Super Kids Training ครั้งที่ 1 ณ ศาลารักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี (บ้านต้นบุญ) ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


    นอกจากนี้ภายในโครงการฯ ยังมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทั้งกายและใจมากมาย อาทิ การฝึกพิธีกร, การทำอาหารเมนูคัพเค้ก, การวาดรูปด้วยสีน้ำ, กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร Triple “S” ,  Still เคล็ดลับการพัฒนาตัวเองด้วยการฝึก “สติ” และ “สมาธิ” , Smile กิจกรรมเสริมต่างๆ ที่จะทำให้น้องๆ มีความสุขกับการเรียนรู้  ,Smart พบกับเทคนิคสุดเจ๋งที่จะทำให้ความเป็นอยู่ และการเรียนดีกว่าที่ผ่านมา โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ