สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระภิกษุสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมสอบบาลีสนามหลวง

พระภิกษุสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมสอบบาลีสนามหลวง


พระภิกษุสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2560


    สำหรับการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1/2560 ครั้งนี้ มีสนามสอบ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพระอนุจรเป็นผู้แทนจากกองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางมาร่วมในพิธีสอบด้วย


   โดยพระภิกษุสงฆ์ทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา เข้าสอบบาลีจำนวน 38 รูป ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่จะขยายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและไปทั่วโลก จากการที่พระภิกษุผู้เป็นนักเรียนบาลี เมื่อเรียนรู้แล้วก็จะนำความรู้ไปเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา จนขยายไปทั่วโลกในอนาคตค่ะ