สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น นำสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น นำสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร


    คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้นำชาวบ้านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะ


    คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้นำชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาร่วมเอาบุญสวดมนต์หลายท่าน ซึ่งทุกท่านต่างสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีน้อง ๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เพราะถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย

    ทั้งนี้ชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมสวดมนต์ครั้งนี้ ได้กล่าวว่าเมื่อเรามาสวดมนต์ ทำให้ใจเราสงบ นิ่ง เบา สบาย จากที่เป็นคนใจร้อนก็ใจเย็นขึ้น คิดดี พูดดี ทำดี มองคนรอบข้างด้วยจิตที่มีเมตตา มีความมั่นใจว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเมื่อได้สวดมนต์บทนี้ เพราะเป็นธรรมะบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อการเผยแผ่ เราจึงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมบทนี้มากค่ะ