สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช


วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัย สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุน              ทิพยบุปผา โดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และกัลยาณมิตรวรรณถวิล สุบรรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน และกัลยาณมิตรปราณี โควิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ และกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและหลักปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับชาวพุทธที่แท้จริง ซึ่งทุกท่านต่างปลาบปลื้มปีติที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้