สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรพัดชา กัลยารมิตรพาพร สุวรรณวรางกูล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัย กัลยาณมิตรภัทรา กัลยาณมิตรวินน์ เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นก็ได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน โดยมีกัลยาณมิตรพัดชา กัลยาณมิตรพาพร สุวรรณวรางกูล เป็นประธาน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แจ้งข่าวบุญพร้อมทั้งได้ให้ให้ธรรมะในหัวข้อเรื่อง มนุษยธรรม และการสร้างบารมีในสมัยพุทธกาล