สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี


    วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศสาวนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


      เป็นภาพที่น่าปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ชาวพุทธได้เห็นความสำคัญของการเข้าวัดทำบุญในวันพระ  ซึ่งครั้งนี้ตรงกับวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 5 ก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมแต่ละท่านได้เขียนชื่อหมู่ญาติที่ล่วงลับลงในแผ่นกระดาษ พร้อมกับอธิษฐานจิต ก่อนที่จะหย่อนลงในภาชนะแก้ว จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้ประกอบพิธีปุพพเปตพลี โดยประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ผู้ที่ร่วมงานกล่าวคำอาราธนาศีล คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  และประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล  จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน  และประเคนภัตตาหารหวานคาวที่จัดเตรียมไว้อย่างปราณีตแด่คณะพระภิกษุสามเณร    

      ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการแสดงความออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ หมู่ญาติ บุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว โดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ และมหา            ปูชนียาจารย์ จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายภพ